Bản đồ chi tiết những nơi giá đất “sôi sùng sục”

Thời điểm vừa qua, hiện tượng giá đất tăng tại nhiều địa phương. Thị trường nhộn nhịp, tạo ra những cơn sóng “sốt” đất khó tin khiến bộ ngành, địa phương đưa cảnh báo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.